Kod: KTG-LF

Opis podstawowy: 

Unikatowe etykiety podwójnie przylepne z nadrukowanym wskaźnikiem procesu sterylizacji formaldehydem, umożliwiają wykorzystanie sześciu pól do zapisania:

1. daty procesu,
2. daty przydatności pakietu [jeśli jest potrzebna],
3. numeru sterylizatora,
4. numeru cyklu sterylizacji,
5. kodu operatora [osoby odpowiedzialnej za zapakowanie zestawów i załadowanie komory sterylizatora].
6. kodu procesu

Opakowanie: 500 etykiet na rolce.

Wskaźnik procesu do sterylizacji formaldehydowej na każdej etykiecie:

Klasa 1 wg EN ISO 11140-1

Składniki systemu dokumentacji:

  • Etykiety,
  • Koperty,
  • Metkownica trzyrzędowa.

 

Numer Katalogowy

KTG-LF

Opakowanie

500 szt / rolka

Parametry

Klasa 1 wg EN ISO 11140-1 do sterylizacji formaldehydowej

 Код: KTG-LF

Основное описание:

Уникальные двойные наклейки напечатаны с  формальдегидным показателем стерилизации, позволяет использовать шесть полей для сохранения:

1. Дата ,
2. Срок действия пакета [в случае необходимости]
3. номер стерилизатора ,
4. количество циклов стерилизации
5. Код оператора [лица, ответственного за упаковку и погрузку наборы камере стерилизатора].
6. код  процесса стерилизации

Упаковка: 500 этикеток в рулоне.

Индикатор процесса стерилизации формальдегидом на каждой этикетке:

Класс 1 в соответствии с EN ISO 11140-1

Компоненты документации:

  • Этикетки
  • Конверты
  • Етикетировочная машина в три ряда

 

номер каталога

KTG-LF

упаковка

500 шт / рулон

Параметры

Класс 1 в соответствии с EN ISO 11140-1 Формальдегид Стерилизация

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *