Steripoint™ został opracowany i wyprodukowany przez Sterlab, z zastosowaniem wysokiej jakości nietoksycznego tuszu.

Umieszczenie wskaźnika w pakiecie czy na tacy pozwoli stwierdzić, czy para wodna o odpowiedniej jakości spenetrowała pakiet docierając do miejsca, w którym znajduje się wskaźnik.

Steripoint™ charakteryzuje:

  • wysoka precyzja określania czasu zmiany barwy w trakcie sterylizacji;
  • czytelność wyniku;
  • powtarzalność.

Zmianę barwy wskaźnika Steripoint™ powstrzymuje połączenie pary z powietrzem lub gazem ewentualnie gdy jeden z trzech parametrów cyklu jest niewystarczający. Reaktywny tusz jednoznacznie zmienia barwę z fioletowej na zieloną, gdy spełnione są odpowiednie parametry czasu, temperatury i jakości pary. Zmiana barwy da użytkownikowi wyraźną wizualną informację, że pakiet został poddany działaniu pary wodnej o żądanych parametrach cyklu niezbędnych do uzyskania skutecznej sterylizacji.

Odczyt wyników: Testy emulacyjne zmieniają barwę wyraźnie i natychmiastowo, ale tylko wówczas, gdy została osiągnięta wzajemna zależność temperatury i czasu w suchej parze nasyconej.

Zalety: Wysoka precyzja określania czasu zmiany barwy w trakcie sterylizacji, czytelność wynik, powtarzalność. Substancja nie zawiera ołowiu i jest nietoksyczna, bezpieczna w użyciu oraz przyjazna dla środowiska.

Przeznaczony do autoklawów próżniowych.

Może być stosowany w cyklach:

  • 134°C 3,5 min / 121°C 15 min;
  • 134°C 5,3 min / 121°C 15 min;
  • 134°C 7 min / 121°C 20 min;
  • 134°C 18 min.

Nietoksyczny pakiet testowy Steripoint™ zgodny z normą:
w Klasie 6 wg PN-EN ISO 11140-1.