Wskaźnik zintegrowany do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenuWskaźnik zintegrowany do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenuИнтегральный показатель управления для стерилизации оксидом этилена

Kod: Integron EO (Numer katalogowy: IT12)

Opis podstawowy:

Wskaźnik zintegrowany do sterylizatorów na tlenek etylenu wszystkich typów. Kontroluje właściwe stężenie, temperaturę i wilgotność czynnika sterylizującego przez odpowiedni czas. Wskaźnik powinien być umieszczany wewnątrz każdego pakietu.

 

Wskaźnik Integron EO odpowiada:
Klasie 5 wg PN-EN ISO 11140-1.

 

Odczyt wyników:

Wskaźnik 1 o czerwonym tuszu zmienia barwę na żółtą pod wpływem ekspozycji na tlenek etylenu, nie świadczy to jednak o poprawnym przebiegu procesu sterylizacji.

Wskaźnik 2 o fioletowo-brązowym tuszu skalibrowany został tak, by zmieniał barwę na zieloną, gdy osiągnięte zostaną warunki wymagane, do całkowitego unieszkodliwienia przetrwalników Bacillus atropheus o populacji 10 6 .
Dopiero odbarwienie tego tuszu świadczy o poprawnym przebiegu sterylizacji.

Opakowanie [szt]: 250

Wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenuWieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenuМногопараметрической указатель на контроль стерилизации оксидом этилена

Kod: MVI-EO
 
Opis podstawowy:

Wskaźniki paskowe MVI EO mogą być używane we wszystkich obecnie stosowanych procesach sterylizacji tlenkiem etylenu.

Odczyt wyników: Wskaźnik MVI EO umieszczony wewnątrz pakietu, na tacy lub w torebce pozwoli nam potwierdzić penetrację tlenku etylenu w miejscu umieszczenia wskaźnika. Zmiana barwy z jasno pomarańczowej na jaskrawo czerwoną daje użytkownikowi wizualną informację o skuteczności procesu.
Paski testowe MVI-EO odpowiadają:
Klasie 4 wg PN-EN ISO 11140-1:2006.
Zalety: Nie zawierają ołowiu i są nietoksyczne zaś zaawansowana technologia produkcji substancji wskaźnikowej zapewnia bezpieczeństwo w użyciu i powoduje, że wskaźniki są przyjazne dla środowiska.

 

Opakowanie [szt]: 500

Kod: Visto Bueno EO (Nr katalogowy: 01-3015)

Opis podstawowy: 

Wskaźniki paskowe Visto Bueno EO mogą być używane we wszystkich obecnie stosowanych procesach sterylizacji tlenkiem etylenu.

Odczyt wyników: Wskaźnik Visto Bueno EO umieszczony wewnątrz pakietu, na tacy lub w torebce pozwoli nam potwierdzić penetrację tlenku etylenu w miejscu umieszczenia wskaźnika. Zmiana barwy z pomarańczowej na zieloną daje użytkownikowi wizualną informację o skuteczności procesu.
Paski testowe Visto Bueno EO odpowiadają:
Klasie 4 wg PN-EN ISO 11140-1:2006.
Zalety: Nie zawierają ołowiu i są nietoksyczne zaś zaawansowana technologia produkcji substancji wskaźnikowej zapewnia bezpieczeństwo w użyciu i powoduje, że wskaźniki są przyjazne dla środowiska.

Opakowanie [szt]: 500 (250 podwójnych testów)

Код: Visto Bueno EO (Ссылка: 01-3015)

Основное описание:

Линейные датчики Visto Bueno EO могут использоваться во всех используемых в настоящее время на этилен оксида процессов стерилизации.

Чтение результатов: EO в соотношении Visto Bueno помещается внутри упаковки, подносе  или сумке позволит нам подтвердить проникновение оксида этилена при расположении указателя. Изменение цвета с оранжевого на зеленый дает пользователю визуальную индикацию эффективности процесса.
Тест-полоски Visto Bueno EO ответ:
Класс 4 в соответствии с EN ISO 11140-1:2006.
Преимуществ: они не содержат свинца и являются нетоксичными и  обеспечивает безопасность вещества Tracer  являются экологически чистыми.

Упаковка [шт]: 500 (250 двойных тестов)