Wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji plazmowejWieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji plazmowej

Kod: H2O2 Test (Nr katalogowy: CD40)

Opis podstawowy:

Wieloparametrowe wskaźniki chemiczne przeznaczone do codziennej kontroli pakietu poddanego działaniu sterylizacji nadtlenkiem wodoru (plazmą). Wskaźnik zmienia barwę na kolor odniesienia (zielony), kiedy zachowane były wszystkie krytyczne parametry sterylizacji nadtlenkiem wodoru (plazmą).

Paski testowe H2O2 Test odpowiadają:
Klasie 4 wg PN-EN ISO 11140-1
Testy nie zawierają metali ciężkich i innych niebezpiecznych substancji toksycznych. Są  kompatybilne z systemem STERRAD oraz innymi opierającymi się na sterylizacji przy użyciu nadtlenku wodoru (plazmy).

Opakowanie [szt]: 250 szt.