Taśma ze wskaźnikiem sterylizacji formaldehydem

Kod: CINTAPE FORM (CT50)

Opis podstawowy:

Taśmy wskaźnikowe do sterylizacji firmy TERRAGENE doskonale nadają się do pakownia oraz potwierdzenia odbycia procesu sterylizacji formaldehydowej.

 

Odczyt wyników: Czerwono-brązowe paski zmieniają się na zielone po poddaniu taśmy działaniu formaldehydu. Wyraźna zmiana barwy ma na celu wzrokowe rozpoznanie pakietów poddanych procesowi, od tych które nie były sterylizowane.

 

Długość: 50mb

Szerokość: 18mm

 

Taśma odpowiada :
Klasie 1 wg PN-EN ISO 11140-1.

 

 

Marker z tuszem wskaźnikowym do sterylizacji

Nazwa: Marker

Kod: MK

 

Marker z tuszem wskaźnikowym firmy TERRAGENE przeznaczone do
do oznaczania oraz pisania po papierze krepowanym.

 

 

Nazwa

Numer katalogowy

Zmiana
koloru tuszu

Rodzaj
sterylizacji

MARKER S

MK200

szarozielony na fioletowy

para wodna

MARKER EO

MK13

czerwono fioletowy na zielony

tlenek etylenu

MARKER FORM

MK50

bordowy na zielony

formaldehyd

MARKER DRY

MK31

fioletowy na brązowy

suche gorące powietrze

MARKER H2O2

MK42

różowy na żółty

plazma (nadtlenek wodoru)

 

Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji formaldehydu

Kod: KTG-LF

Opis podstawowy: 

Unikatowe etykiety podwójnie przylepne z nadrukowanym wskaźnikiem procesu sterylizacji formaldehydem, umożliwiają wykorzystanie sześciu pól do zapisania:

1. daty procesu,
2. daty przydatności pakietu [jeśli jest potrzebna],
3. numeru sterylizatora,
4. numeru cyklu sterylizacji,
5. kodu operatora [osoby odpowiedzialnej za zapakowanie zestawów i załadowanie komory sterylizatora].
6. kodu procesu

Opakowanie: 500 etykiet na rolce.

Wskaźnik procesu do sterylizacji formaldehydowej na każdej etykiecie:

Klasa 1 wg EN ISO 11140-1

Składniki systemu dokumentacji:

  • Etykiety,
  • Koperty,
  • Metkownica trzyrzędowa.

 

Numer Katalogowy

KTG-LF

Opakowanie

500 szt / rolka

Parametry

Klasa 1 wg EN ISO 11140-1 do sterylizacji formaldehydowej

 Код: KTG-LF

Основное описание:

Уникальные двойные наклейки напечатаны с  формальдегидным показателем стерилизации, позволяет использовать шесть полей для сохранения:

1. Дата ,
2. Срок действия пакета [в случае необходимости]
3. номер стерилизатора ,
4. количество циклов стерилизации
5. Код оператора [лица, ответственного за упаковку и погрузку наборы камере стерилизатора].
6. код  процесса стерилизации

Упаковка: 500 этикеток в рулоне.

Индикатор процесса стерилизации формальдегидом на каждой этикетке:

Класс 1 в соответствии с EN ISO 11140-1

Компоненты документации:

  • Этикетки
  • Конверты
  • Етикетировочная машина в три ряда

 

номер каталога

KTG-LF

упаковка

500 шт / рулон

Параметры

Класс 1 в соответствии с EN ISO 11140-1 Формальдегид Стерилизация