Rękawy papierowo-foliowe z zakładką sPack

Kod: sP GR

Opis podstawowy:

Termozgrzewalne papierowo-foliowe opakowania sterylizacyjne sPack, wykonane z wysokiej jakości wielowarstwowej folii oraz papieru medycznego o gramaturze 70 g/m2 zapewniającego dużą wytrzymałość i doskonałą barierę mikrobiologiczną. Rękawy produkowane są przy użyciu najnowszej technologii i przy zachowaniu
najwyższej jakości.

Opakowania posiadają nadrukowane wskaźniki do sterylizacji Parą Wodną, Tlenkiem Etylenu (EO) oraz Formaldehydem (FORM), zgodne z normą ISO 11140-1
Rolka: 100 mb

Rękawy papierowo-foliowe płaskie sPack

Kod: sP FR

Opis podstawowy:

Termozgrzewalne papierowo-foliowe opakowania sterylizacyjne sPack, wykonane z wysokiej jakości wielowarstwowej folii oraz papieru medycznego o gramaturze 70 g/m2 zapewniającego dużą wytrzymałość i doskonałą barierę mikrobiologiczną. Rękawy produkowane są przy użyciu najnowszej technologii i przy zachowaniu
najwyższej jakości.

 Opakowania posiadają nadrukowane wskaźniki do sterylizacji Parą Wodną, Tlenkiem Etylenu (EO) oraz Formaldehydem (FORM), zgodne z normą ISO 11140-1
Rolka: 200 mb

Torebki płaskie do sterylizacji plazmowejTorebki płaskie do sterylizacji plazmowejМешочки плоские для плазменной стерилизации

Kod: MBT

Opis podstawowy:

Specjalnie zaprojektowane torebki do pakowania wyrobów przeznaczonych do sterylizacji niskotemperaturowej gazem, plazmą gazową lub radiacyjną. Wykonane ze specjalnych surowców nie zawierających celulozy [nieprzeźroczysty biały TYVEK® 100% HDPE oraz przeźroczysta folia wielowarstwowa PET/PE].

Wszystkie nadruki na torebkach znajdują się poza obszarem pakowania, aby zmniejszyć do minimum ryzyko skażenia. Torebki powinny być zgrzewane w temperaturze 120 – 150°C za pomocą zgrzewarek rolkowych lub impulsowych.

Wskaźnik procesu zmienia barwę od różowej do żółtej przy ekspozycji na plazmę nadtlenku wodorowego.

Kod

Rozmiar
[mm]

Opakowanie
[szt]

MBT1160

75 x 210

1 000

MBT1161

100 x 280

1 000

MBT1162

150 x 320

1 000

MBT1163

200 x 420

350

MBT1164

250 x 500

350

MBT1165

320 x 560

400

MBT1166

400 x 580

350

 

Код: LTS

Основное описание:

Специально разработанные Пакеты для упаковки продуктов, предназначенных для низкотемпературной стерилизации газа, плазмы или излучения. Изготовленые из специальных материалов, не содержат целлюлозу [непрозрачный белый Тайвек ® 100% полиэтилен высокой плотности и прозрачной многослойной пленки PET / PE].

Все пакеты будут напечатаны на внешней стороне упаковки для того, чтобы свести к минимуму риск загрязнения. Мешки для склейки при температуре 110 – 115 ° С с помощью валика или импульсной склейки.

В Процессе индикатор меняет цвет с желтого на синий при воздействии плазмы водорода пероксид.

Код

Размер [мм]

упаковка [шт]

LTS7520

75 x 200

1 200

LTS1025

100 x 250

1 200

LTS1530

150 x 300

1 200

LTS1644

160 x 440

1 200

LTS1660

160 x 600

600

LTS2038

205 x 380

1 200

LTS2538

250 x 380

1 200