Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji suchym gorącym powietrzem

Kod: KTG-LD

Opis podstawowy: 

Unikatowe etykiety podwójnie przylepne z nadrukowanym wskaźnikiem procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem, umożliwiają wykorzystanie sześciu pól do zapisania:

1. daty procesu,
2. daty przydatności pakietu [jeśli jest potrzebna],
3. numeru sterylizatora,
4. numeru cyklu sterylizacji,
5. kodu operatora [osoby odpowiedzialnej za zapakowanie zestawów i załadowanie komory sterylizatora].
6. kodu procesu

Opakowanie: 500 etykiet na rolce.

Wskaźnik procesu do sterylizacji suchym gorącym powietrzem na każdej etykiecie:

Klasa 1 wg EN ISO 11140-1

Składniki systemu dokumentacji:

 • Etykiety,
 • Koperty,
 • Metkownica trzyrzędowa.

 

Numer Katalogowy

KTG-LD

Opakowanie

500 szt / rolka

Parametry

Klasa 1 wg EN ISO 11140-1 do sterylizacji suchym gorącym powietrzem

Код: KTG-LD

Основное описание:

Уникальные  Двойные наклейки напечатаны с показателем для стерилизации сухим теплом, позволяют использовать шесть полей для сохранения:

1. Дата ,
2. Срок действия пакета [в случае необходимости]
3. номер стерилизатора ,
4. количество циклов стерилизации
5. Код оператора [лица, ответственного за упаковку и погрузку наборы камере стерилизатора].
6. код  процесса стерилизации

Упаковка: 500 этикеток в рулоне.

Индекс процесса стерилизации сухим теплом на каждой этикетке:

Класс 1 в соответствии с EN ISO 11140-1

Компоненты документации:

 • Этикетки
 • Конверты
 • Етикетировочная машина в три ряда

 

номер каталога

KTG-LD

упаковка

500 шт / рулон

Параметры

Класс 1 в соответствии с EN ISO 11140-1 для сухой тепловой стерилизации

Rolka tuszująca do metkownicyRolka tuszująca do metkownicyтушуючий валик для Етикетировочной машина три ряда

Kod: ROLKAKod: ROLKA

 

Rolka tuszująca przeznaczona do metkownicy trzyrzędowej typu Blitz.

Kolor:  czarny

Rozmiar: długość ok. 4cm, szerokość ok. 2,5cm.Код: ROLKA

 

Етикетировочной машина три ряда типа Blitz.

Цвет: Черный

Размер: 4 см длиной, шириной около 2,5 см.

Metkownica 3-rzędowa do etykietMetkownica 3-rzędowa do etykietЕтикетировочная машина 3-рядовая для этикеток

Kod: M-DOQ

Opis podstawowy:

Trzyrzędowa metkownica do drukowania i naklejania etykiet.

 
 
 
Składniki systemu dokumentacji [BROWNE DOQ]:

 • Samoprzylepne wskaźniki TST,

 • Etykiety,
 • Koperty,
 • Metkownica trzyrzędowa.

Kod: M-DOQ

Opis podstawowy: 

Trzyrzędowa metkownica do drukowania i naklejania etykiet.

Składniki systemu dokumentacji:

 • Etykiety,
 • Koperty,
 • Metkownica trzyrzędowa.

Код: M-DOQ

Основное описание:

Три строки Линии ручной печати и применение этикетки.

Компоненты документации:

 • Этикетки
 • Конверты
 • Етикетировочная машина три ряда