Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej

Kod: KTG-LP

Opis podstawowy:

Unikatowe etykiety podwójnie przylepne z nadrukowanym wskaźnikiem procesu sterylizacji formaldehydem, umożliwiają wykorzystanie sześciu pól do zapisania:

1. daty procesu,
2. daty przydatności pakietu [jeśli jest potrzebna],
3. numeru sterylizatora,
4. numeru cyklu sterylizacji,
5. kodu operatora [osoby odpowiedzialnej za zapakowanie zestawów i załadowanie komory sterylizatora].
6. kodu procesu

Opakowanie: 500 etykiet na rolce.

Wskaźnik procesu do sterylizacji plazmowej na każdej etykiecie:

Klasa 1 wg EN ISO 11140-1

Składniki systemu dokumentacji:

 • Etykiety,
 • Koperty,
 • Metkownica trzyrzędowa.

 

Numer Katalogowy

KTG-LP

Opakowanie

500 szt / rolka

Parametry

Klasa 1 wg EN ISO 11140-1 do sterylizacji plazmowej

 

Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji formaldehydu

Kod: KTG-LF

Opis podstawowy: 

Unikatowe etykiety podwójnie przylepne z nadrukowanym wskaźnikiem procesu sterylizacji formaldehydem, umożliwiają wykorzystanie sześciu pól do zapisania:

1. daty procesu,
2. daty przydatności pakietu [jeśli jest potrzebna],
3. numeru sterylizatora,
4. numeru cyklu sterylizacji,
5. kodu operatora [osoby odpowiedzialnej za zapakowanie zestawów i załadowanie komory sterylizatora].
6. kodu procesu

Opakowanie: 500 etykiet na rolce.

Wskaźnik procesu do sterylizacji formaldehydowej na każdej etykiecie:

Klasa 1 wg EN ISO 11140-1

Składniki systemu dokumentacji:

 • Etykiety,
 • Koperty,
 • Metkownica trzyrzędowa.

 

Numer Katalogowy

KTG-LF

Opakowanie

500 szt / rolka

Parametry

Klasa 1 wg EN ISO 11140-1 do sterylizacji formaldehydowej

 Код: KTG-LF

Основное описание:

Уникальные двойные наклейки напечатаны с  формальдегидным показателем стерилизации, позволяет использовать шесть полей для сохранения:

1. Дата ,
2. Срок действия пакета [в случае необходимости]
3. номер стерилизатора ,
4. количество циклов стерилизации
5. Код оператора [лица, ответственного за упаковку и погрузку наборы камере стерилизатора].
6. код  процесса стерилизации

Упаковка: 500 этикеток в рулоне.

Индикатор процесса стерилизации формальдегидом на каждой этикетке:

Класс 1 в соответствии с EN ISO 11140-1

Компоненты документации:

 • Этикетки
 • Конверты
 • Етикетировочная машина в три ряда

 

номер каталога

KTG-LF

упаковка

500 шт / рулон

Параметры

Класс 1 в соответствии с EN ISO 11140-1 Формальдегид Стерилизация

 

Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu

Kod: KTG-LE

Opis podstawowy: 

Unikatowe etykiety podwójnie przylepne z nadrukowanym wskaźnikiem procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, umożliwiają wykorzystanie sześciu pól do zapisania:

1. daty procesu,
2. daty przydatności pakietu [jeśli jest potrzebna],
3. numeru sterylizatora,
4. numeru cyklu sterylizacji,
5. kodu operatora [osoby odpowiedzialnej za zapakowanie zestawów i załadowanie komory sterylizatora].
6. kodu procesu

Opakowanie: 500 etykiet na rolce.

Wskaźnik procesu do sterylizacji tlenkiem etylenu na każdej etykiecie:

Klasa 1 wg EN ISO 11140-1

Składniki systemu dokumentacji:

 • Etykiety,
 • Koperty,
 • Metkownica trzyrzędowa.

 

Numer Katalogowy

KTG-LE

Opakowanie

500 szt / rolka

Parametry

Klasa 1 wg EN ISO 11140-1 do sterylizacji tlenkiem etylenu

Код: KTG-LE

Основное описание:

Уникальные  Двойные наклейки с печатным  индикатором стерилизации  этилен оксидом позволяют использовать шесть полей для сохранения:

1. Дата ,
2. Срок действия пакета [в случае необходимости]
3. номер стерилизатора ,
4. количество циклов стерилизации
5. Код оператора [лица, ответственного за упаковку и погрузку наборы камере стерилизатора].
6. код  процесса стерилизации

Упаковка: 500 этикеток в рулоне.

Индекс процесса стерилизации оксидом этилена для каждой метки:

Класс 1 в соответствии с EN ISO 11140-1

Компоненты документации:

 • Этикетки
 • Конверты
 • Етикетировочная машина в три ряда

 

номер каталога

KTG-LE

упаковка

500 шт / рулон

Параметры

Класс 1 в соответствии с EN ISO 11140-1 для стерилизации оксидом этилена